top of page
Untitled design-Max-Quality.jpg

SKYBOX DJI DOCK

Core Package.jpg

Autonominen lennonhallinta ja latausalustaratkaisu

Skydata tarjoaa Skybox konseptinsa kautta autonomisiin lentotehtäviin tarkoitetun ratkaisun, joka perustuu tietoturvalliseen hallinta-alustaan sekä etähallittavaan DJI Dock latausasemaan. 

Avaimet käteen toteutus

Konsepti on avaimet käteen toteutuksella tarjottava ratkaisu, jossa asiakkaalle tuotetaan helposti operoitava semi- tai täysautonominen drone-ratkaisu erilaisiin valvonta-, tarkastus-, mittaus-, kartoitus-, viranomais- ja vartiointitehtäviin.

DJI Dock on latausasema, joka lataa DJI M30TD mallin dronelaitteen automaattisesti latausasemassa. Latausasema voidaan sijoittaa esimerkiksi rakennuksen pihapiiriin tai katolle ja asennus vaatii ainoastaan 230V sähköliitännän, tietoliikenneyhteyden sekä suositeltava lisävarusteena valvontakameralaitteiston.

Latausasemassa käytetään DJI:n Matrice 30 sarjan TD mallin dronelaitetta, joka on muokattu soveltuvaksi Dji Dock induktiivisen latausalustan kanssa. Tavallista M30 tai M30T mallin laitetta ei voida päivittää käytettäväksi ratkaisussa.

Skaalautuvat tietoturvalliset palvelinratkaisut

Latausalustan ja lentotehtävien hallinta tapahtuu joko DJI:n Flighthub 2 selainpohjaisen hallinta-alustan kautta tai tiukemman tietoturvan omaavan etähallinta ratkaisun avulla, hyödyntäen DJI:n Public Cloud Server taustaratkaisua tai privaatti pilvipalvelinta tai vaihtoehtoisesti asiakkaan lähiverkossa toimivaa erillistä serveriä.

Tarjoamme ratkaisua pääasiassa avaimet käteen periaatteella, varmistaaksemme ratkaisun moitteettoman toiminnan, asiakkaan riittävän koulutustason ja tuen sekä valtakunnallisen huoltopalvelun. Suomen kokeneimpana drone-ratkaisutoimittajana, Skydata tarjoaa lentotoimintaan liittyvät koulutus- ja lupa-asiat ja asiakaskohtaisten vaatimusten mukaiset neuvonta- ja konsultaatiopalvelut myös Dji Dock ratkaisun yhteydessä.

Projektitoteutukset vuokrapalveluna

Tarjoamme laitteiston suorahankinnan lisäksi mahdollisuuden hankkia laitteisto esimerkiksi rakennus- tai valvontaprojekteihin myös lyhyempi aikaisena vuokrapalveluna. Asiakas voi tilata laitteiston toimivana ratkaisuna kohteeseen esimerkiksi 6-12 kuukauden jaksoissa. Voimme tarjota ratkaisua myös niin, että Skydata hoitaa kaiken asennuksesta lentotoimintaan. Tässä toteutuksessa asiakas saa sovittuina aikoina kerätyn raakadatan käyttöönsä mutta voimme myös tarjota datankäsittely palvelua esimerkiksi automatisoitujen kartoituslentojen yhteydessä siten, että data käsitellään toimestamme valmiiksi esimerkiksi Pix4D ohjelman avulla, jolloin asiakas saa käyttöönsä valmiiksi jalostetun photogrammetria ja 3D mallinnusmateriaalin.  

Laivueen hallintaratkaisu

Hallintaratkaisusta riippuen, Skybox konseptiin voidaan helposti liittää laitteiden, lisävarusteiden, lentotehtävien sekä pilottien hallintaratkaisu, jolla järjestelmän koko toimintaa voidaan hallita helposti yhdestä paikasta. Tämä mahdollistaa keskitetyn hallinnan, sisältäen muun muassa yritys- ja aluekohtaiset ohjeistukset, koulutus- ja määräystenmukaiset vaatimukset ja laitteiston huoltohallinnan.

Kysy meiltä lisää Skybox ratkaisusta. Lähetämme mielellämme lisätietoja!

DJI DOCK

bottom of page